Slider5.jpgslide3.jpg

Vize

Každý člověk je obklopen záplavou informací, které výrazně ovlivňují jeho smýšlení. Jak můžeme pozorovat, názor veřejnosti se na mnoho základních otázek života moc neliší. Lidé pořád neustále dokola opakují ty stejné otázky, které vyplývají z nepochopení základních pravd o Bohu, přestože jsou v Bibli jasně zdůrazňeny a vysvětleny. 

Proto je naší touhou aby se maximum lidí z českého národa mohlo osobně poznat Boží dobrotu a započít svůj osobní vztah s Bohem. Bůh je láska. Láska, která dává možnost svobodného rozhodnutí - žít radostný, šťavnatý život ve vítězství vydobytý Ježíšovou obětí, nebo jít po své vlastní cestě hříchu končící smrtí. To je evangelium, které chceme kázat tomuto světu. To je evangelium, ta dobrá zpráva o tom, že pro každého člověka je tu naděje na záchranu a život ve svobodě. Tato naděje je v Ježíši Kristu, Božím Synu, který byl ukřižován, zemřel za nás na kříži, vstal z mrtvých a žije! Každý, kdo v Něho uvěří, může zažít zázrak spasení a mocnou proměnu k životu ve vítězství!

 A to budiž známo všem lidem v tomto národě :-)


Aktuálně:

Koncert team4D + Olga Čtvrtlíková, Noc kostelů25. 5. 2018 kostel v Písařově a Mlýnickém Dvoře (Červená Voda)

Nový videoklip!!team4D má nový klip, 8.11.2016

Stal jsi se hříchemNové video - team4D-acoustic worship

Spustit české chvályNěkolik hodin hudby bez přerušení.


Rychlý kontakt

Tom a Radka Prudilovi
mued@zivot4d.cz
radka@zivot4d.cz

 Krestanska kapela team4D logo kapela team4D
  aktuality, akce zde


Sítě:

facebook   youtube