Slider5.jpgslide3.jpg

Modlitba spasení

Existuje jediný způsob, jak znovu získat důvěrný vztah s Bohem a po smrti věčný příbytek v nebi. Ten jediný způsob je, že vyznáš Ježíše Krista svými ústy jako svého Pána a Zachránce a v srdci uvěříš tomu, že Ježíš žil, obětoval se, aby Tě smířil s Bohem, byl vzkříšený a ŽIJE. "Vyznáš-li ústy svými Pána Ježíše a srdcem svým uvěříš-li, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen budeš."(Římanům 10:9) Bůh tě miluje a proto chce, abys mohl žít. "Nebo tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný." (Jan 3:16)

Pokud chceš přijmout Ježíše jako svého Pána a Spasitele a pokud opravdu věříš, že zemřel za tebe a vstal z mrtvých, můžeš to vyjádřit třeba těmito slovy:

Ježíši, vím, že v tomto světě nejsem dokonalý, že jsem bez Tebe hříšný a ztracený.
Vím, že potřebuji být očištěn Tvou drahou krví, kterou jsi za mne prolil na kříži.
Děkuji Ti ze srdce, že jsi nesl na svém těle všechny mé hříchy i s jejich důsledky,
všechny mé nemoci a nedostatky, a že já je již nemusím nést.
S vděčností přijímám Tvou oběť. Ježíši, staň se, prosím, mým Pánem a Zachráncem.
Ježíši, prosím, přijď do mého srdce. Vydávám Ti svůj život, chci žít s Tebou a pro Tebe.
Přijímám Tvůj nový život. Věřím, že jsi třetího dne vstal z mrtvých a že nyní žiješ pro mne,
ve mně a skrze mne. Věřím, že od tohoto okamžiku jsem Boží dítě a Nové stvoření.
Všechno staré pominulo, vše je nové! Začínám žít nový život! Děkuji Ti, Ježíši…   Amen!


Aktuálně:

Celé album zveřejněnoteam4D - Nenech si lhát. 5.7.2016

Spustit české chvályNěkolik hodin hudby bez přerušení.

Fotky z koncertu team4DHK Melodka, Brno, 25. 11. 2015

Stal jsi se hříchemNové video - team4D-acoustic worship


Rychlý kontakt

Tom a Radka Prudilovi
mued@zivot4d.cz
radka@zivot4d.cz

 Krestanska kapela team4D logo kapela team4D
  aktuality, akce zde


Sítě:

facebook   youtube