Slider5.jpgslide3.jpg

Evangelium - dobrá zpráva

Ježíš Kristus byl seslán od Boha sem k nám na zem, aby vykoupil lidstvo ze hříchu. Žil zde na zemi před 2000 lety úplně spravedlivý život. Proto byl jediný, kdo si nikdy nezasloužil smrt. Boží Slovo říká, že odplata za hřích je smrt a On nikdy nezhřešil. Smrt si zaslouží každý člověk, který někdy zhřešil, byť  by porušil jediné přikázání. Každý člověk někdy zhřešil. "Neboť není rozdílu. Všichni zajisté zhřešili, a nemají slávy Boží." (Římanům 3:23).

Ježíš věděl, že žádný člověk se nemůže dostat k Bohu skrze svoje skutky. Proto šel na smrt za nás. Ježíš podstoupil to, co by čekalo každého člověka souzeného podle jeho skutků. Zemřel smrtí na kříži, podstoupil oddělení od Boha, byl trápen v pekle místo tebe. Ale ďábel Ho nemohl v pekle držet, protože byl bez hříchu. Ježíš porazil ďábla, třetího dne vstal z mrtvých a ŽIJE!!! Ukázal se učedníkům a po několika dnech byl vzat do nebe. Ježíš o sobě řekl: "Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mě". Neexistuje jiná cesta k Bohu než Ježíš Kristus.

Ježíš svojí smrtí zajistil nejen věčný život v nebi, ale také bezstarostný, vítězný, radostný život nezávislý na okolnostech již zde na zemi. Tím, že přijmeš Ježíše do svého srdce, přijmeš to, co pro tebe udělal, získáš ještě mnohem víc, než si teď dovedeš představit. Ježíš tím, že naplnil zákon, získal nárok na požehnání, které plyne ze všech zaslíbení, co jsou v Bibli. Ježíš toto dědictví celé přenechal nám! Každé biblické zaslíbení, které uchopíš svou vírou, ti BUDE fungovat!

Je na rozhodnutí každého, zda uvěří tomuto poselství a přijme nabízený život, nebo z jakéhokoliv důvodu odmítne.


Aktuálně:

Celé album zveřejněnoteam4D - Nenech si lhát. 5.7.2016

Spustit české chvályNěkolik hodin hudby bez přerušení.

Fotky z koncertu team4DHK Melodka, Brno, 25. 11. 2015

Stal jsi se hříchemNové video - team4D-acoustic worship


Rychlý kontakt

Tom a Radka Prudilovi
mued@zivot4d.cz
radka@zivot4d.cz

 Krestanska kapela team4D logo kapela team4D
  aktuality, akce zde


Sítě:

facebook   youtube